donderdag 3 december 2020

Geen dammen meer in 2020 - 2021

 In navolging van voorgaand bericht heeft het bestuur van damclub Wierden besloten de competitie in 2020 niet te hervatten.

Hoe we in 2021 verder gaan is afhankelijk van de situatie op dat moment - het bestuur zal iedereen op de hoogte houden.

Onze streefdatum is nu niet vastgesteld - meer bericht hierover volgt te zijner tijd.


Bestuur damclub Wierden.