maandag 17 augustus 2020

Start nieuwe seizoen 2020 - 2021

Dinsdag 1 september 2020 willen we beginnen met het nieuwe seizoen 2020 - 2021. Dit met in acht neming van de geldende regels van onze gastheer en volgens de richtlijnen van de K.N.D.B.

Alle informatie heeft u inmiddels gekregen via onze secretaris.

Dinsdag 1 september starten we met de Algemene Leden Vergadering - alle stukken heeft iedereen ontvangen middels mail. We hopen een 'bijzonder' seizoen waardig af te sluiten en een start te maken met het nieuwe seizoen.

Het bestuur kijkt uit naar uw komst.

Bij vragen graag even een belletje naar een van de bestuursleden.