dinsdag 9 juli 2019

Geen simultaandammen op de Wiezo.


Al zo lang als de Wiezo bestaat organiseert de Damclub Wierden een damsimultaanwedstrijd op de vrijdagmiddag van de Wiezo in Wierden. De laatste jaren komt topspeler Marino Barkel het dan altijd opnemen tegen een grote groep dammers.

Dit jaar gaan we het anders doen en we hebben we besloten GEEN simultaanwedstrijd te organiseren.
Via deze weg willen we je hier dan ook van op de hoogte brengen om te voorkomen dat je dan op die vrijdagmiddag onnodig naar de Wiezo komt met de gedachte om te gaan dammen.

Desondanks hopen we wel dat je het mooie Wiezofeest komt bezoeken. Als je dat wilt, kom dan op de zaterdag want dan staan we samen met de Schaakclub Wierden met een kraam op de markt ons te presenteren. Je kunt dan ook een potje dammen met één van de leden of een gezellig praatje maken over hoe het er bij de damclub aan toe gaat.

Hopelijk tot dan,


Damclub Wierden