woensdag 8 april 2020

Ook geen dammen in april

Geachte leden, meelezers,


Gezien de huidige situatie zullen ook in de maand april geen wedstrijden gespeeld worden.

Op 15 april a.s. gaan we ons als bestuur beraden op het vervolg van dit seizoen.
Daarna komen we met een voorstel naar de leden.


Het bestuur van de damclub Wierden